خُـــــ ـــــدا جــــون اجــــ ــــازهـــ؟

میــــشهــــ من ورقمــــو بــــدم ؟؟

میدونــــم وقــــت امتــــحان تمــــوم نشــــده ولــــِ من دیــــگه خستــــه شدم...

خســــته.........

+ تاريخ دوشنبه یکم اسفند 1390ساعت 16:31 نويسنده ali |
تَــــــب کَـــرده تَمـــــامِ دُنیــــا

تَمــــامِ مُنجیـــان هَذیــــان مــی گــــویَند

زَمیـــن بَــــرعَکــــس مــــی چَــرخَد

زَمـــان تِکــــان نِمــــی خُــورد اَز جــایَش

وَ تَمـــام آدَم حِســابی ها

... مــــی گـــویَند رَفتِــــه ای!

راســـت کِـــه نِمـــی گــــویَند؟

مــــی گـــویَند؟

+ تاريخ شنبه بیست و هفتم خرداد 1391ساعت 18:54 نويسنده ali |
کدوم سوال تو خونتون
رایجه؟
1) این تلویزیونِ بی صاحاب واسه کی روشنه ؟!
2) چی از جونِ این یخچال بدبخت میخوای ؟!
3) کی لامپ دستشویی رو روشن گذاشته ؟
4) کی دمپایی دستشویی رو خیس کرده ؟
5) اینموقع شب با کی حرف میزنی ؟
6) چشمات در نیومد پای این کامپیوترِ کوفتی ؟!
7) کی غذای منو خورده ؟
8) کی جورابای منو ورداشته؟
9) تا این موقع شب کدوم گوری بودی؟
10) تو اونجا چه غلطی میکردی؟
11) چه مرگته تو؟

+ تاريخ جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391ساعت 17:30 نويسنده ali
گاهـــــــی سکوت کـــن ماننـــــــدخورشیــــــــــــد

گاهــــــی لبخـــند بــــزن مثــــل مــــــــــــــــاه

گاهــــــی ســــرت را رو بــه آســـمان کـن و چشم هایـــت را ببند

گـــــــــــاه بگـــــــــــو  حــــــرف هایـــــی را کـــه بــــرای نگفــتتن داری

گـــــــــــاه بــــه دل یــــک دوست بفرست  احساساتــــــی را که در هیچستـــــــــان قلبت به

فرامــوشــــــــی سپرده ای

گـــــــــــاه دوســـــت بــــــدار آنــــــان را کــه "روزگاری" دوسـت داشته ای

گـــــــــــاه ببار بر درختــــــــــی که سرسبزش پنداشتــــتته ای و بـــــــــی نیاز به بــــارانت

گــــــــــــاه فراموش نــــــکن دوستانــــــــی را کــه "دیگر" دوست نیستند

گـــــــــــاه تنها شو بــه تنهایـــــــــی نور

گـــــــــــاه فریاد کن از پس دیـــوارهای ساختگــــــــی ذهنت

گــــــــــاه به محبت بگیـــــــــــر دست دوست و بازوی دوستــــــداری را

گــــــــــاه بگذر از چیزهایـــــــی که بسیار دوستشان داری کــه اوج هر دوست داشتنــــــــی گـــــــذر

است

گــــــــــاه رها کن قلمت را در جریان بـــــــی امان احساس

گــــــــــاه پــــــرواز کن بـا بــال های خیالت

گــــــــــاه زلال باش

گــــــــــاه با شکوه باش مثــــل نیلوفر

گــــــــــاه زیبا باش مانند "خودت"

گاهــــــی اشک بریز برای آنانــــکه "نمـــــی فهمند" تنهایــــــی

+ تاريخ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391ساعت 19:36 نويسنده ali |
هیــــــچ جــایِ کــــــار نِمــــی‌لَنــــــگد

آدَمهــــــا همیــــن‌َانــــــد کــــه هَستنــــــــد

مــــی‌خـــواهــــی بِجــــــنگی بِجنــــــگ

مــــی‌خـــواهــــی تسلیم شَــــوی تَسلیــــم شُــــــــــو

بِــــه هَـــــرحــــال

پَشــــیمــــان مــــی‌شَــــوی

اَز کــــارهــــای کَــــرده و 

کــــارهــــای نَکـــــرده‌ات

زِندگــــی هَمیـــــن اَســــت کِـــه هَســـت

فَـــــــرقی نمــــــی‌کُنــــد

اَز کُــــدام راه بِــــروی

هَمیـــشه راهــــی کِــــه نَرفتِـــــــــه‌ای

وَســــوَســــه‌اَت مــــی‌کُنــــد

و چِــــراغ‌هــــای خــامـــــــــــوش 

مُــــدام برایــت چِشــــمک مـــــی‌زند

چِشــــمهـــایت را هَــــم 

اَگــــر ببـــندی

بـــــاز خــــامـــوشـــی ایــن نـــــــور 

کــــورت مـــــی‌کُــــند

لااقل 

چِشــــمهــــایَت را بــــاز کُــن

_______________________________________________-

rooze madar mobarak

+ تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391ساعت 12:59 نويسنده ali |
سخت تـــرین کــــار دنیـــــا ترمیـــــم اعتمــــادیه که از دســــت رفتــــه.....!!!!

اعتمــــاد به عشقت....اعتمــــاد به آینــــدت....اعتمــــاد به نفســــت!!!!!!!!!


چــه کســــــــی می گــــــــوید گــــــرانی شــده است؟
دل ربــــودن ارزان...
دل شکــــستن ارزان...
دوســـتی ها،دشـــمنی ها،خیــــانت ارزان...
و دروغ از هـــــمه ارزانتر...
قیـــمــــت عشـــــق چقــــدر کـم شــــده است...
کــــمتر از آب روان...
و چه تخفــیـــف بـــــزرگی خــــورده قیـــــمت هــر انســــــــان!!!

+ تاريخ جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:26 نويسنده ali |
کـــ ـــوروش بهــــ دختــرش نوشتـــ :

تا وقتیــــــ قلــبـــ عریانـــ کسیـــ را ندیدیــــ بدنتــــ را عریانــــ مکنــــ ,

هــرگــز چشمانتـــــ برایــــ کسیــــ کهــــ معنیـــــ نگاهتــــ را نمیفــفهـــمد گریانــــ مکنــــ ,

قلبتــــ را خالیــــ نگــــهدار اگـــر روزیــــ خواستیــــ کسیــــ را در قلبتــــ جایــــ دهیــــ سعی کن فقط یکــــ نفر باشـــد 

و بهــــ او بـــگو : تورا کمـــتر از خـــدا و بیشـــتر از خودم دوست دارم زیـــرا بهـــ خدا اعتقاد و بهـــ تو نیـــاز دارم.

+ تاريخ پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391ساعت 17:35 نويسنده ali |
بعضــی وقتـ ها شریـــک تمام دلتنگـیــــــ ها و اشــک ها و خاطراتـــــ فقط یــــ شمارس ........


شــمارهــ ای کهـــ  دسـت و دلـــتـــــ میلرزهــــ وقتیـــ میخوایــــــ بگیریشــــــ!!!


آخرشــــم بیخیـــــال میشیـــــــــ . . . . . . .! !! ! ! ! ! ! 

+ تاريخ شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 16:26 نويسنده ali |
 

 

ایــــــن روزها ...                                                                                                                                                      
هـــــــر نفـــس ،درد اســـت که میکشـــم !!!


در نبــــــــودت "


ای کــاش یا بـــــــــــودی ،


یـــــا اصـــلا نبودی !!!


ایـــــن که هســـتی


و کنــــارم نیســــتی ...


دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد "


بفــــــهم بی انصــــــاف !!!

 

آدمـــ هــایِــ عجــیبــی دارد اینجــا؛

دوستــی هـایِشــان نـاگهـانی ستـــــ ،

دِلــ بَستَــنــــ ِشــان غَـریــبـــــ استـــــ ،

و رَفــتَنـــ ِشــانــــ آشنـــــا!!!

+ تاريخ سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 13:15 نويسنده ali |
            

        

                          دلهایتان آسمانی،وجودتان سرشار از محبت،شادیهایتان مداوم

             غم هایتان اندک،اندیشه هایتان جاودانی،جام هایتان پر از صبر و بردباری

                                سرای تان آکنده از عشق

                     هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

                  

                                یادش بخیر قدیما رو عیدیه فک و فامیل حساب باز میکردیم

                                       اما الان خیلی لطف کنن یه بوس بهمون میدن

                           

                                               عیدتون مبارک

                             

                              منم دعا کنید

+ تاريخ یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390ساعت 14:45 نويسنده ali |
سلامتی اونایی که درد دل همه رو گوش میدن اما معلوم نیست خودشون کجا درد دل

میکنن!

سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوز هم شکستن بلد نیست!

سلامتی اونایی که تو اوج سختی و مشکلات بجای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن!

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره!

آخریش هم به سلامتی اونایی که دوسشون داریم و نمیدونن و اونایی که دوسمون دارن و

 نمیدونیم!

             

                                       

+ تاريخ چهارشنبه دهم اسفند 1390ساعت 13:10 نويسنده ali |

 

جاده هنوز خیس است

و

من همچنان می روم

 

به خیال رد پای اشکهایت

 

ولی تردید مرا زجر می دهد

 

نمی دانم این خیسی اشکهای توست

 

یا

 

خیسی شرم این جاده از شکست دوباره من؟؟؟


+ تاريخ شنبه ششم اسفند 1390ساعت 14:15 نويسنده ali |

دلم گرفته از آدم هایی که میگن هواتو دارن ولی معنی شو نمی دونن از اونایی که میخوان

 

 فقط مال اونا با شی اماخودشون فقط مال تو نیستند از اون های

 

که زیر بارون برات می میرن ولی وقتی آفتاب شد همه چیز از یادشون میره

 

از اونایی که سرشون خیلی شلوغه .

+ تاريخ پنجشنبه چهارم اسفند 1390ساعت 11:33 نويسنده ali |
گریه شاید زبان ضعف باشد

شاید کودکانه شاید بی غرور

اما هر وقت گونه هایم خیس می شود

می فهمم نه ضعیفم نه کودکم بلکه پر از احساسم…

http://bivapha.persiangig.com/Blog/63ra2ab.jpg

 

اگر دوستـت دارم بهـــــــــانه میخواسـت

ایـــن دل تــــنگه من نشــــانه میخواسـت

اگر عاشقـی معشوقـــــــــــه میــخواسـت

بغض دیرینه من فقط یه شانه میخواسـت

 میخوام بغضمو بترکونم !!!

کسی شونه هاشو به من قرض میده؟

+ تاريخ سه شنبه دوم اسفند 1390ساعت 16:7 نويسنده ali |
*در کوچه تنها قدم میزنم اخرش را نمیدانم بن بست است یا نه اما همچنان میروم دستان سردم را حس

نمیکنم ارام ارام با تو نبودن را در کنارم به پریشانی میکشم او همچنان با من هم قدم است دستانم را

میگیرد و کنار گوشم زمزمه میکند اشکال ندارد درست میشود.

به چهره ام خیره مانده عجب شبیه تو است این بی تو بودن ، اشکانم را مثل تو پاک میکند ولی

نمیدانم چرا قبل از رسیدن دستانش به گونه هایم اشکهایم خشک میشود.

مرا از راه رفتن منع میکند در اغوشم میکشد و بوسه ای بر لبانم میزند یاد تو برای زنده

میکند.همانجا که تو با چشمانت عاشق شدن را به من خبر دادی.او نیز پس از بوسه لفظ عاشق شدم

را برایم خواند نمیدانم جادوی لبانم است یا وسوسه ی اغوش که اینگونه جذب میکند.

دستانم را محکم فشار میدهد و با چشمان خیره به من میگوید تا ابد با تو خواهم ماند.*

*دفتری است برای از تو نوشتن،

قلبی که اندوهم را بفهمد

و دستی که گونه های ترم را نوازش دهد

اینجا و تمام آنچه با من است

بوی خوش تو می دهد

لحظه ها رنگ تو را پوشیده اند

و من، از عطر سرشار حضورت، مستم

با دست های یخ زده ام بخارهای اندوه را

و حضورت را به رخ لحظه های تنهایی می کشم.
 
من هنوز منتظرم...*
+ تاريخ دوشنبه یکم اسفند 1390ساعت 15:39 نويسنده ali |
سلام دوستای گلم اینترنتم یه مشکل پیدا کرده نمیتونم وارد شم الانم دارم از مدرسه اینو مینویسم معلوم نیست کی درست بشه هر موقع درست شد مزاحمتون میشم
+ تاريخ چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 13:38 نويسنده ali |

 
روز ولنتاین مصادف با 25 بهمن ماه ( 14 فوریه ) است که روز عشق و محبت نامیده شده و در این روز
 
دخترها و پسرها به همدیگر هدیه میدهند تا عشق و علاقه خود را به یکدیگر به نحوی ابراز کنند… هدایای
 
این روز معمولا آب نباتهای فانتزی(البته منظور همون کاکائو بوده به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی نشه به
 
جای واژه نامانوس کاکائو از آبنبات استفاده شده)، کارتهای نقاشی شده( این هم همون کارت پستال
 
بوده)، طلا جواهرات سنگهای قیمتی عروسکهایی به شکل قلب و خرسهای کوچک و این قبیل
 
کادوهاست…

این هدایا فقط بین جوانها رد و بدل نمی شود بلکه در سرتاسر دنیا، انسانها این هدایا را به کسانی که
 
دوستشان دارند، اعضای فامیل و … هدیه می دهند تا محبت خود را نسبت به آنها ابراز کنند (البته به
 
غیر از ایران که همه در موقع مرگ هم فقط به فکر همدیگر می افتند) در تاریخ کلیسای کاتولیک 3 نفر
 
هستند که ولنتاین یا ولنتاینوس نام داشته اند و درباره تاریخچه ولنتاین روایات گوناگونی وجود دارد که در
 
اینجا به چند مورد از آنها اشاره میکنم… یکی از این روایات به قرن سوم میلادی در روم مربوط میشه! در
 
آن زمان کلودیوس دوم امپراطور روم بود، و او به این نتیجه رسیده بود که مردانی که ازدواج نکرده اند بهتر
 
از مردان متاهل جنگاوری میکنند و در حقیقت افرادی که خانواده ندارند سربازان بهتری هستند(چون فکر
 
اجاره خونه و غذا و.... نیستن همون علی بی غم خودمون) ، به همین دلیل او ازدواج را در تمام
 
امپراطوری روم برای مردان جوان ممنوع کرد... در این دوران کشیشی به نام سنت ولنتاین پی به بی
 
عدالتی کلودیوس برده و برای مبارزه با او در خفا و به طور پنهانی در کلیسا برای عاشقان جوان مراسم
 
ازدواج را اجرا می کرد... گفته میشود که وقتی امپراطور پی به این عمل ولنتاین برد دستور داد تا او را به
 
قتل برسانند... در روایت دیگر گفته میشود که ولنتاین به این دلیل کشته شده است که سعی داشته تا
 
مسیحیانی را که به دست رومیان زندانی و اغلب مورد شکنجه بودند را از زندانهای رومیان فراری دهد..
 
به روایتی دیگر ولنتاین اولین کسی بوده که پیام ولنتاین ( Valentine Greetings) را فرستاده است... این
 
پیام زمانی فرستاده شده که او در زندان به سر میبرده و احتمالا او عاشق دختر زندانبان خود که در زمان
 
اسارت قبل از کشته شدنش به او سر می زده شده بود... جالب است بدانید که این دختر بنا به روایات
 
متعدد کور نیز بوده است... در این نامه فرستاده شده به جای امضا عبارت From your valentine! نوشته
 
شده بود؛ عبارتی که امروزه نیز در میان مردم جهان مصطلح است... شاید دلیل اینکه امروزه این همه
 
پیامهای عاشقانه در سرتاسر دنیا در روز ولنتاین ارسال میشود، ادامه دادن همان سنت دیرینه ولنتاین
 
زندانی باشد... شاید هم سر کار گذاشتن و خندیدن.... به هر حال روایات درباره ولنتاین بسیار زیاد و
 
متعدد است و حقیقت درباره روز ولنتاین در هاله ای از ابهام قرار داره ... ولی در همه روایات بر زیبایی و
 
زیبارویی، بی باکی، و از همه مهمتر چهره رمانتیک و غریب سنت ولنتاین تاکید شده است.... پس آی
 
پسرا آی دخترا ولنتاین یادتون نره مخصوصا پسرا که همیشه موقع اتفاقهای مهم آلزایمر می گیرن.... حالا
 
می ریم سراغ عرق ملی و..... جشن مژدگیران این جشن که گاهی در کتب به نامهای مرد گیران ،مزد
 
گیران و مژدگیران و یا جشن گل نیز نامیده شده. در روز اسپندارمزد* در ماه اسفند برگزار می شده که بنا
 
به گاه شمار پیشین زردشتی روز پنجم از آغاز اسفند و بنا به تقویم امروزین روز بيست ونهم از بهمن
 
می شود . در این روز که روز بزرگداشت ایزد اسپندارمزد یا همان فرشته نگهبان زنان است .زمام امور به
 
دست زنان می افتاده و گاه دیده می شده که حتی شاه نیز در معیت زنان خود در انظار عمومی ظاهر
 
می شده .در این روز زنان به خواستگاری مرد دلخواه خود می رفتند و از او تقاضای ازدواج می کردند (وای
 
چه خوب بوده) و مردان به همسر و یا معشوق خود هدیه و گل اهدا می کردند به نحوی می توان این
 
جشن را جشن عاشقان نامید . . دیگه واقعا لاو بترکونید
 تاریخچه روز ولنتاین
ولنتاین در قرن اول میلادی در روم زندگی می كرد.
در آن زمان روم تحت سلطه پادشاهی جنگجو به نام كلادسیوس بود كه دوست داشت سربازان برای
 
حضور سپاهش در جنگ داوطلب شوند ولی مردها نمیخواستند بجگند، و كلادسیوس این كمبود سرباز را
 
ناشی از سستی مردها در ترك عشق می دانست، پس همه نامزدی ها و ازدواج ها ملغی اعلام كرد،
 
همانطور كه گفته شد ولنتاین كه در آن زمان یك كشیش بود با او به مبارزه برخاست و به همراه ماریوس
 
مقدس عزم خود را جزم كردند تا زوج های جوان را به طور سری به عقد هم درآورند
پس از با خبر شدنِ پادشاه از این قضیه برای سر والنتین مقدس جایزه تعیین شد و او زندانی شد.
وقتی در زندان بود بسیاری از كسانی كه او آنها را به عقد هم در آورده بود به دیدنش رفتند.
آنها گل و نامه های محبت آمیز خود را از بالای دیوار زندان پرتاب می كردند.
تا اینكه سرانجام در روز 14 فوریه سال 269 قبل از میلاد به قتل رسید.
یكی از ملاقات كنندگان او دختر زندانبان بود، روزها به دیدارش می آمد و چند ساعتی با هم صحبت
 
میكردند
روزی كه قرار بود والنتین كشته شود نامه ای برای تشكر از دختر زندانبان نوشت كه با جمله “Love from your valentine
خاتمه یافت.در سال 496 بعد از میلاد، پاپ جلاسیوس 14 فوریه را به افتخار او روز ولنتاین نامید. از سالها قبل روز 14
 
فوریه كسانی كه یكدیگر را دوست داشته اند برای هم هدایایی ساده ای چون گل می فرستادند.

در نقاط مختلف دنیا در این روز مراسم مختلفی برگزار می شود كه از جمله آنها می توان به موارد زیر
 
اشاره كرد:

در انگلستان كودكان به شیوه بزرگسالان لباس می پوشیدند و می خواندند:
صبحت بخیر، ولنتاین
قفل هایت را مثل قفل های من باز كن
دوتا و سوی بعد از آن
صبحت بخیر ولنتاین
در ولز ، روز 14 فوریه مردم به هم قاشق های چوبی هدیه می كنند كه روی آنها را با قلب و كلید تزیین
 
كرده اند این اشیای تزئینی به این معناست كه «عشق من، تو قفل قلب مرا باز كردی»
در قرون گذشته در این روز مردی كه دختری را دوست داشته برایش لباس هدیه می فرستاده اگر دختر
 
هدیه را می پذیرفته به معنای پذیرفتن خواستگاری او بوده است.
*بعضی مردم عقیده دارند اگر در روز ولنتاین یك سینه سرخ بالای سر دختری پرواز كند به معنی این است
 
كه او با یك دریا نورد ازدواج خواهد كرد. اگر یك گنجشك ببیند یعنی شوهرش فقیر ولی بسیار خوش
 
اخلاق است و اگر یك سهره ببیند به معنای ازدواج با یك مرد میلیونر خواهد بود.
افسانه دیگری نیز می گوید اگر یك دختر یك سیب را از دم گرفته بچرخاند ودر همین حال نام 5 پسر مورد
 
علاقه اش را به زبان بیاورد با پسری ازدواج خواهد كرد كه در زمان ایستادن سیب نامش در زبان او بوده
 
است و اگر همین سیب را از وسط بدو نیم كند تعداد تخمه های سیب تعداد فرزندان او خواهد بود ..+ تاريخ دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390ساعت 17:6 نويسنده ali |

به دادم برس اي اشك دلم خيلي گرفته
نگو از دوري كي نپرس از چي گرفته
منو دريغ يك خوب به ويروني كشونده
عزيزمه تا وقتي نفس تو سينه مونده
تو اين تنهايي تلخ منو يك عالمه ياد
نشسته روبرويم كسي كه رفته برباد
كسي كه عاشقانه به عشقش پشت پا زد
براي بودن من به خود رنگ فنا زد
چه درديه خدايا نخواستن اما رفتن
براي اون كه سايه ست هميشه رو سر من
كسي كه وقت رفتن دوباره عاشقم كرد
منو آباد كرد و خودش ويرون شد از درد
به دادم برس اي اشك دلم خيلي گرفته
نگو از دوري كي نپرس از چي گرفته
به آتش تن زد و رفت تا من اينجا نسوزم
با رفتنش نرفته تو خونمه هنوزم
هنوز سالار خونه ست پناه منه دستاش
سرم رو شونه هاشه رو گونمه نفسهاش
به دادم برس اي اشك دلم خيلي گرفته
نگو از دوري كي نپرس از چي گرفته


یه زمان خیلی سال پیش وقتی آدم ها ناراحت میشدن
یه چیزی از گوشه ی چشمشون مثل یه قطره می چکید
احساس قشنگی داشت ولی هیچکس اسمش رو نمی دونست
بعدا همی عاشقها جمع شدن و اسم این قطره رو گذاشتند
اشک و اسم این احساس رو گریه!


گریه کن برای دردهام   گریه کن برای خونه
گریه کن برای این دل    که نمی تونه بمونه
گریه کن برای دردهام   گریه آغاز جنونه
گریه کن اگه می تونی  که تو دل غمی نمونه
اگه میشنوی صدامو     یا که میبینی نگامو
دل من تنهای تنهاست  تو ندیدی گریه هامو
گریه کن برای رفتن       گریه کن برای مردن
گریه کن برای قلبی      که با چشمهای تو سوختن
اگه می شنوی صدامو   یا که میبینی نگامو
دل من تنهای تنهاست   تو ندیدی گریه هامو......

+ تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390ساعت 15:15 نويسنده ali |

*من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد..

و این چنین است که ما تنهاییم..*

 

 

*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش

سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است*

 

 

*دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند*

 

 

*اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه

بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر

است*

 

 

*اکنون تو با رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو

نزدیک تر میشوم . این زندگی من است*

 

 

*وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات

است.وقتی خواستم شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ

است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم*

 

 

*اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری*

 

 
* دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما
 
دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیش‌تر از غریزه آب می‌خورد و هر‌چه
 
از غریزه سرزند بی‌ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند و‌ تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد،
 
دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد…*

 

 
* عشق با شناسنامه بی‌ارتباط نیست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد. اما دوست
 
داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می‌کند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستی نیست
+ تاريخ شنبه بیست و دوم بهمن 1390ساعت 12:5 نويسنده ali |
 

*صدای شرشردرکوشم پیچید !

صدای باران به شکل یک آهنگ دل نوازدر آمده بودوصدای آب های روان درداخل ناودان درگوشم میپیچید

انگارکه قطره ها میخواستندازهمه سبقت بگیرند

 

یکی ازقطره هاافتاد روی یک برگ سبزروشن که کمی گلی بود قطره برگ راشست سپس لیزخورد افتاد

درجوی آب!

 

همهمه زیادی ازقطره ها درکوچه و پس کوچه های شهربه راه افتاده بود هرکدام ازقطره هازبانی برای

خودداشتندوهرکسی حرفی میزدومن زبان بعضی ازقطره ها رانمیفهمیدم! چرا؟؟

 

پنجره ی اتاقم را بازکردم باران کم کم داشت بندمی آمدوحضورخورشیدازپشت ابری دردور حس میشد

ابری که حالا به شکل یک کبوتر آسمانی درآمده بود !*

+ تاريخ جمعه بیست و یکم بهمن 1390ساعت 13:20 نويسنده ali |
*هنگام نوشتن احساس می کنم که سراسر وجودم زندان دور افتاده ای است

و روحم جنگلی متحرک و سرگردان از آرزوهای  . . . .

کاش میدانستی که انگیزه من از نوشتن چیزی است که از درون قلبم سرشار

می شود و قلب من امروز صبح هنگام طلوع خورشید طلایی رنگ،سکوت خود

را شکست و با من با دیده گریان گفت که دلم هوای تو را کرده است*

 

 

*لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ...

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ... لمس کن نوشته هایی را که لمس

نا شدنیست و عریان ...

 كه از قلبم بر قلم و كاغذ می چكد لمس کن گونه هایم را که خیس اشك

 است و پُر شیار ... لمس کن لحظه هایم را ... تویی که نمی دانی من كه هستم٬ لمس کن این با تو نبودن ها را لمس کن*

 

 

*فراموش شدم

ولی هنوز کسی ازبی کران ها

صدایم میزند

گوش تیزکردم

اما گوش هایم

پرده برشنیدن کشیده بودند

شایدهم تمام این هافقط یک رویابود

رویایی که من

هرشب پازلش رادرذهن خود میسازم!!

خدایا چه کنم ؟؟*

+ تاريخ چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 20:6 نويسنده ali |
*كسی كه خیلی دوست داشته باشه همیشه نگرانته به همین خاطر بیشتر از اونكه بگه دوست دارم

میگه مواظب خودت باش*

 

*پرنده باش تا پرتگاه برایت بی مفهوم باشد.*

 

*توانا ترین كوه نورد كسیست كه به قله قلبها سعود میكند*

 

*دستانم بوی گل میدادمرا بجرم چیدن گل محكوم كردند اما هیچكس فكر نكرد شاید گلی كاشته باشم*

 

 

*احساس قشنگیه وقتی بدونی كسی دوستت داره.. احساس خوبیه وقتی بدونی كسی دلش برات

تنگ میشه.. اما زیباترین احساس

وقتیه كه بدونی یكی هست كه تورا هرگز فراموش نمیكند*

 

 

*اگر كسی دشمنت شد بدون در رسیدن به هدفت موفق بودی اگه تهدیدت كرد بدون در برابرت ناتوانه اگر

خیانت دیدی بدون قیمتت بالاست و اگر روزی تركت كرد بدون با تو بودن لیاقت میخواد*

 

 

*میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات میكرد بهت چی گفت..؟

گفت جایی كه میری مردمی دارد كه میشكننت نكنه غصه بخوری من همه جا با توام. تو تنها نیستی. در

وجودت عشق میگذارم كه بگذری قلب میزارم كه جا بدهی اشك میدم كه همراهیت كنه و مرگ میدم كه

بدونی برمیگردی پیش خودم... *

 

 

*بازی روزگار را نمیفهمم من تورا دوست دارم تو دیگری را دیگری مرا و همه ما تنهاییم....!!!!*

 

 

*غروب شد خورشید رفت..آفتابگردان بدنبال خورشید گشت . ناگهان ستاره ای چشمك زد آفتابگردان

سرش را پایین انداخت..! گلها هرگز خیانت نمیكنند *

 

 

*عشق یعنی سه هفته آشنایی سه ماه عاشقی سه سال جنگ و سی سال تحمل.......

ولی نه واسه لیلی و مجنون...

یه عمر آشنایی تا ابد عاشقی و تا آخر دنیا تحمل.....*

 

 

*شمع میسوزد وپروانه به دورش نگران

من که میسوزم وپروانه ندارم چه کنم ....؟*

 

 

*هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

وسعت تنهاییم را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من

گریه پنهانیم را حس نکرد

در هجوم لحظه های بی کسی

درد بی کس ماندنم را حس نکرد*

+ تاريخ سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 17:42 نويسنده ali |
 

                                       ( یک سکوت یک تفکر یک احساس عجیب دلتنگی )

 
 
 

 

          ( قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب

                              دور خواهم شد از این حاک غریب )

 
 
 
 
* غربت را نباید در الفبای شهر جستجو کرد همین

 که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت تو غریبی *

+ تاريخ یکشنبه شانزدهم بهمن 1390ساعت 18:34 نويسنده ali |